Educatie

Jongerentheater Quint verzorgt voorstellingen en workshops voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Wat is theatereducatie en wat is het belang ervan? Verschillende experts uit de praktijk vertellen wat zij onder theatereducatie verstaan.